Skip to the content

Talentlinje

Talentlinjen er for elever mellem 13 og 25 år. Talentlinjen er for dig, der vil dyrke musikken eller sangen intensivt og på højt niveau, sammen med andre dedikerede unge mennesker. Fagene på Talentlinjen er sammensat, så du i løbet af ca. 3 år kvalificerer dig til at kunne bestå en MGK-optagelsesprøve. MGK er et statsfinansieret talentlinjeforløb, som tilbydes på Sønderborg Musikskole.

Hvad indeholder Talentlinjen

 • 40 min. hovedfag i 36 uger
 • Bifag 1 (selvvalgt instrument) 20 min. 36 uger
 • Bifag 2 (ikke obligatorisk) selvvalgt instrument, som også kan konverteres til 10 min. ekstra hovedfag pr. uge såfremt du deltager i bifag 1
 • Sammenspil
 • Teori/hørelære
 • SSB (Sang-Spil-Bevægelse)
 • Koncerter
 • 1-2 workshops om året
 • Midtvejssamtale
 • Årskoncert inkl. evalueringssamtale
 • Pris i sæson 2023/24: 7.300 kr.

I udgangspunktet forventer vi, at du deltager i alle fag og aktiviteter på Talentlinjen. Det er dog muligt i særlige tilfælde at tilrettelægge et mere individuelt talentlinjeforløb. Det kalder vi Talent-Flex. Talent-Flex skal aftales i samråd med din lærere og Talentlinjekoordinator Ole Mouritsen.

Optagelseskriterier

Spiller du et rytmisk instrument eller sang skal du indstilles til optagelse på Talentlinjen af din lærer. Alternativt – hvis du eks. er på efterskole eller ikke allerede går i musikskolen, kan du sende en video, hvor du spiller. Videoen skal være optaget så vi kan se dig i fuld figur, og også hvem der evt. spiller med dig. Videoen skal sendes til musikskolen@sonderborg Att.: Ole Mouritsen senest d. 17. april 2023.

Ud over at blive indstillet til optagelse af din lærer, skal du også tilmelde dig til Talentlinjen. Sammen med tilmeldingen skal der følge en kort motivation fra dig om, hvorfor du ønsker optagelse på Talentlinjen.

Spiller du et klassisk instrument eller sang skal du indstilles til optagelsesprøve af din lærer. Optagelsesprøven finder sted i sidste uge af april. For at komme til optagelsesprøve skal du tilmelde dig Talentlinjen og angive at du ønsker at gå på klassisk linje. Sammen med tilmeldingen skal der følge en kort motivation fra dig om, hvorfor du ønsker optagelse på Talentlinjen.

Elever som i forvejen går på talentlinjen har fortrinsret til at fortsætte, såfremt de enkelte lærere omkring eleven finder, at eleven udvikler sig planmæssigt, og viser rette interesse og engagement for at gå på talentlinjen. Du skal blot huske at gentilmelde dig i løbet af april/maj, når vi sende dig en mail om gentilmelding.

Tilmeld dig Talentlinjen her - senest d. 17. april 2023

Kontaktperson

Ole Mouritsen

MA Koordinator
olmo@sonderborg.dk
Tlf.: 27 90 81 26