Skip to main content Skip to footer

NY: Priser i sæson 2024-25

Priser i sæson 2023-24

Betaling

Den første opkrævning sendes ud pr. 1. oktober via digital post/E-boks og dækker undervisning i august, september og oktober. Derefter følger en månedlig opkrævning frem til juni måned, hvor du kun opkræves for en halv måneds undervisning.

Junior Performance Akademi, Holdundervisning, Rytmik, Billedskole og Instrumentleje opkræves i to rater d. 01.11. og d. 01.02.

Performance Akademi og Spillelystelever opkræves over 8 rater.

Bemærk: Betales regningen for sent, udsender Sønderborg Kommune et rykkergebyr på 250,- kr.  

Betalere/værger, der er i restance ved sæsonafslutning, kan ikke gentilmeldes i Sønderborg Musikskole før restancen er betalt. Betaler, der kommer i restance i løbet af undervisningsåret, risikerer at få sit barn udelukket fra undervisningen. Restancen overgår herefter til SKAT / Gældsstyrelsen. Ved udelukkelse fra undervisningen vil betalingen i denne periode ikke blive refunderet.

For information about Digitalpost (and E-boks) in English

Økonomisk tilskud og fritidspas

Gratis eller nedsat betaling kan søges af familier med børn i Musikskolen, hvor eleven er under 18 år, jfr. §11 i bekendtgørelse om Musikskoler.

Hvem kan søge?

Alle kan søge om tilskud til musikundervisningen. Forældre til nye elever i Musikskolen (fra sæsonstart i august måned) skal søge om tilskud senest 1. september. OBSDer gives IKKE tilskud på instrumentleje. 

Starter du op midt i en sæson, gives tilskuddet fra og med den måned, vi modtager ansøgningen i. 

Får du allerede tilskud?

Hvis du allerede får tilskud til dit barn i Musikskolen og barnet fortsætter i ny sæson - skal du IKKE sende en ny ansøgning ved sæsonstart. 
Pladsanvisningen genberegner altid hver enkelt tilskuddet ved årsskiftet og/eller, hvis der sker væsentlige ændringer i ansøgers indkomst i årets løb. Husk derfor altid at kontakte os, hvis der sker ændringer i din indkomst. 

Der kan kun søges tilskud på ét fag, uanset hvor mange fag du er tilmeldt i Musikskolen. Dvs. at du betaler fuld pris på alle andre fag.

Bemærk: Ingen tilskud til elever fra andre kommuner

Elever, der ikke bor i Sønderborg Kommune, kan sagtens tilmelde sig undervisning på Sønderborg Musikskole, men vær opmærksom på, at der IKKE følger et kommunalt tilskud med (med mindre du går i skole i Sønderborg Kommune). Musikundervisning for elever, der IKKE bor i Sønderborg Kommune koster det dobbelte.  

Ansøgningsskema

Ansøgningen printes ud, udfyldes og sendes til Musikskolen. Vi godkender eleven og sender efterfølgende ansøgningen til endelig beregning hos Pladsanvisningen, Sønderborg Kommune.

Link (klik her) til ansøgning om økonomisk tilskud 

Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Undervisningsministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud.

Du kan finde den aktuelle fripladsskala på Undervisningsministeriets hjemmeside

Fritidspas

Ikke alle forældre har ressourcer til at hjælpe deres børn/barn til en aktiv fritid sammen med andre børn. Derfor tilbyder Sønderborg Kommune støtte til en glad og aktiv fritid for de 3 til 23-årige.

Læs mere på Sønderborg Kommune 

Tilmeld dig her

Tilbud lige nu: 5 prøvegange for 300 kr.

Har du lyst til at synge, danse, lave kunst eller spille et instrument? Få en gratis prøvegang eller vælg 5 gange for 300 kr. Tilmeld dig og så kontakter vi dig, så snart der er plads!