lad ikke drømmen samle støv...

Valgprocedure

Valgprocedure

Notat til Musikskolens Vedtægter

Procedure i forbindelse med valg af forældrerepræsentanter til Sønderborg Musikskoles bestyrelse.

Valgstyrelsen består af:  
- Kommunalbestyrelsesmedlemmerne
- Bestyrelsesformanden
- Musikskolelederen (eller stedfortræder)


Valgproceduren

Med 21 dages varsel indkaldes ved direkte email til forældre til alle aktive elever til valg af forældrerepræsentanter og suppleanter.

Der vælges hvert andet år i oktober / november måned:
-2-4  forældrerepræsentanter
-1 suppleant for hvert af ovenstående medlemmer

Valgbare som forældrerepræsentanter er personer, der på tidspunktet for valgets afholdelse har forældremyndighed over en eller flere elever i Musikskolen. Dog kan Musikskolens personale ikke vælges som forældrerepræsentanter.

Kandidater til forældrerepræsentantposterne skal meddele deres kandidatur skriftligt til valgstyrelsen senest fem dage før afholdelse af valget. Suppleanter kan opstille umiddelbart før valghandlingen.
Valgets forløb

 1. Registrering af de fremmødte. Kun forældre til børn, der er registreret i Musikskolens administrationssystem, har stemmeret, inklusiv forældre som også er musikskolens personale. Forældre med delt forældremyndighed har begge stemmeret. Forældre med fælles forældremyndighed én stemme.
  Man har stemmeret, hvis man har et barn i pleje, eller barnet er adopteret. (Der kan forlanges dokumentation i sådanne tilfælde).
  Den der møder op har én stemme uanset antallet af børn i musikskolen.
   
 2. Velkomst og beskrivelse af forløb v/ valgstyrelsen.
   
 3. Orientering om aftenens forløb og bestyrelsens generelle sammensætning.
   
 4. Orientering om regler for hvem, der er valgbar, og orientering om, hvad valget indebærer.
   
 5. De opstillede kandidater får mulighed for at præsentere sig.
   
 6. Opstilles der flere kandidater, end der er brug for, foretages valg.
   

Der uddeles stemmesedler og der foretages skriftligt valg. Hver fremmødte stemmeberettigede person har én stemme / stemmeseddel pr. aktuel valghandling.

Der vælges først ordinære medlemmer, herefter suppleanter. På stemmesedlen skrives navnene på  to kandidater, man ønsker valgt til bestyrelsen. Stemmesedler med et andet antal navne end to erklæres for ugyldige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, betragtes som valgt. Opstår der stemmelighed foretages fornyet afstemning blandt de kandidater, der ikke umiddelbart er valgt. Såfremt der herefter stadig er stemmelighed, trækkes der lod.

Tillad alle cookies fra dette websted

Denne hjemmeside benytter cookies til statistik formål og for at forbedre din oplevelse af siden
Du kan til enhver tid slette gemte cookies i din browser

Accepterer ikke cookies Accepterer kun funktionelle cookies Accepterer alle cookies