lad ikke drømmen samle støv...

Bestyrelsens medlemmer pr. 20.2.2019

Bestyrelsens medlemmer pr. 20.2.2019

Søren Wang Mogensen

Søren Wang Mogensen

Formand, forældrerepræsentant

M: 22 62 42 54

Helle Mandahl

Helle Mandahl

Næstformand, forældrerepræsentant

M: 26 66 52 50

Karin Hytteballe Clausen

Karin Hytteballe Clausen

Forældrerepræsentant

M: 30 36 75 46

Kamilla Hviid Struve

Kamilla Hviid Struve

Forældrerepræsentant

M: 50 77 10 64

Dorthe Berg Buciek

Dorthe Berg Buciek

Suppleant for næstformand, forældrerepræsentant

M: 29 48 70 19

Marianne Nielsen

Marianne Nielsen

Suppleant for Karin Clausen, forældrerepræsentant

M: 61 46 15 53

Peder Linneberg

Peder Linneberg

Suppleant for Kamilla Struve, forældrerepræsentant

M: 40 45 05 66

Peter Sandholdt

Peter Sandholdt

Byrådsrepræsentant

M: 27 90 04 21

Marion Petersen

Marion Petersen

Byrådsrepræsentant

Tlf. 74 48 70 74

Suppleant: Christel Leiendecker (S)

Kathrin Schroeder

Kathrin Schroeder

Medarbejderrepræsentant og TR

Tlf. 20 58 08 63

Peter Deichgräber

Peter Deichgräber

Medarbejderrepræsentant og faggruppeformand

M: 51 32 91 24

Sofus Tao Pedersen

Sofus Tao Pedersen

Elevrepræsentant

Joel Herskind

Joel Herskind

Elevrepræsentant

Joshua Roager

Joshua Roager

Elevrepræsentant, suppleant

Allan Ørslev

Allan Ørslev

Musikskoleleder

alrs@sonderborg.dk M: 21 57 49 87

Tina Regelsen

Tina Regelsen

Souschef, referent

treg@sonderborg.dk M: 27 90 50 20

Om bestyrelsen

Om bestyrelsen

Musikskolens Masterplan

Musikskolens Masterplan er udarbejdet af bestyrelsen i løbet er 2018 og godkendt i Sønderborg kommunes udvalg for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i foråret 2019. Bestyrelsen sætter med Masterplanen en langsigtet retning med ambitiøse målsætninger for perioden 2019-2027. Behovet for en ny masterplan skal ses i lyset af en national udvikling på musikskoleområdet, hvor faldende elevtal, skolereform, og stor interesse fra mange aktørers side om at fange børn og unges interesse, har udfordret musikskolernes status som et eftertragtet fritidstilbud. Læs Musikskolens Masterplan her

Musikskolens Masterplan


Bestyrelsen består af 12 medlemmer

  •  4 forældrerepræsentanter
  •  2 elevrepræsentanter
  •  2 medarbejderrepræsentanter
  •  2 repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen
  •  Musikskolens ledelse (2 personer)

Forældre- og elevrepræsentanter vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen afholder mindst fire møder om året - flere hvis der er behov.

Bestyrelsen har efter kommunalbestyrelsens beslutning ansvar for musikskolens virksomhed og arbejder sammen med ledelse og undervisere for målsætningen om det bedst mulige musikskoletilbud og gode relationer til myndigheder og andre samarbejdspartnere.

Bestyrelsen indstiller musikskolens budget og det reviderede regnskab til kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men giver indblik i arbejdet i en meget dynamisk musikskole som ved målrettet indsats har opnået resultater af stor positiv værdi for elever, forældre og skole- og kulturlivet i Sønderborg. Musikskolens ledelse og administration er til rådighed for bestyrelsen, sådan at ingen bestyrelsesmedlemmer er belastet af administrative pligter som sekretær, kasserer eller lignende.

I øvrigt henvises til Musikskolens vedtægter.


Valg til bestyrelsen

Læs om valg til Musikskolens bestyrelse her.


Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøderne er offentlig tilgængelige på musikskolens opslagstavle i foyeren på Skovvej 16 eller de kan rekvireres ved henvedelse til musikskolens kontor, musikskolen@sonderborg.dk

Tillad alle cookies fra dette websted

Denne hjemmeside benytter cookies til statistik formål og for at forbedre din oplevelse af siden
Du kan til enhver tid slette gemte cookies i din browser

Accepterer ikke cookies Accepterer kun funktionelle cookies Accepterer alle cookies