Skip to the content

Når du vil melde dig ud eller stoppe til et fag

Udmeldelse / framelding skal ALTID meddeles SKRIFTLIGT til musikskolens kontor på mail: musikskolen@sonderborg.dk

Når du tilmelder dig et fag i musikskolen tilmelder du dig for en hel sæson ad gangen. Det er dog muligt at melde sig ud ved udgangen af en måned, mod at betale for de efterfølgende to måneder.

Det vil sige, hvis du ønsker at melde dig ud i januar, så skal du gøre dette inden d. 31.1., og så betaler du efterfølgende for februar og marts. I betalingsperioden er eleven selvfølgelig velkommen til at komme til undervisning. 

Denne regel gælder også for Performance Akademi-elever (13-22 år), elever i Bandskolen samt Spillelystelever. 

For udmeldelse fra Musikskolens små sammenspilshold (fx. Rytmik, Musikalsk Grundskole, Snushaner, Ind i Musikken) skal dette ske senest d. 31.12. Du er således bundet til det første halvår og den første betalingstermin, som falder i november. Ved tidligere udmeldelse, gives der ikke refusion. 

Går du på Junior Performance Akademi (8-12 år) og melder dig ud inden 31. december, hæfter du for betaling af 1. rate (første halvår). Melder du dig ud efter 1. januar, hæfter du for betaling af 2. rate (andet halvår).

NB! Kun skriftlige udmeldelser, som vi efterfølgende bekræfter at have modtaget, er gældende. Det er altså ikke nok at give din lærer besked om, at du ønsker at stoppe! 

Tilbud lige nu: 5 prøvegange for 250 kr.

Tilmeld dig her

Har du lyst til at synge, danse, lave kunst eller spille et instrument? Få en gratis prøvegang eller vælg 5 gange for 250 kr. Tilmeld dig og så kontakter vi dig, så snart der er plads!