Skip to the content

Økonomisk tilskud og fritidspas

Gratis eller nedsat betaling kan søges af familier med børn i Musikskolen, hvor eleven er under 18 år, jfr. §11 i bekendtgørelse om Musikskoler.

Hvem kan søge?

Alle kan søge om tilskud til musikundervisningen. Forældre til nye elever i Musikskolen (fra sæsonstart i august måned) skal søge om tilskud senest 1. september. OBSDer gives IKKE tilskud på instrumentleje. 

Starter du op midt i en sæson, gives tilskuddet fra og med den måned, vi modtager ansøgningen i. 

Får du allerede tilskud?

Hvis du allerede får tilskud til dit barn i Musikskolen og barnet fortsætter i ny sæson - skal du IKKE sende en ny ansøgning ved sæsonstart. 
Pladsanvisningen genberegner altid hver enkelt tilskuddet ved årsskiftet og/eller, hvis der sker væsentlige ændringer i ansøgers indkomst i årets løb. Husk derfor altid at kontakte os, hvis der sker ændringer i din indkomst. 

Der kan kun søges tilskud på ét fag, uansat hvor mange fag du er tilmeldt i Musikskolen. Dvs. at du betaler fuld pris på alle andre fag.

Ansøgningsskema

Ansøgningen printes ud, udfyldes og sendes til Musikskolen. Vi godkender eleven og sender efterfølgende ansøgningen til endelig beregning hos Pladsanvisningen, Sønderborg Kommune.

Link (klik her) til ansøgning om økonomisk tilskud (side 1)

Link (klik her) til ansøgning om økonomisk tilskud (side 2 - vejledning)

Fritidspas

Ikke alle forældre har ressourcer til at hjælpe deres børn/barn til en aktiv fritid sammen med andre børn. Derfor tilbyder Sønderborg Kommune støtte til en glad og aktiv fritid for de 3 til 23-årige.

Læs mere på Sønderborg Kommune 

Tilbud lige nu: 5 prøvegange for 250 kr.

Tilmeld dig her

Har du lyst til at synge, danse, lave kunst eller spille et instrument? Få en gratis prøvegang eller vælg 5 gange for 250 kr. Tilmeld dig og så kontakter vi dig, så snart der er plads!