Skip to the content

Bestyrelsen

Du finder bestyrelsens referater på opslagstavlen i foyeren på Skovvej 16. 

Søren Wang Mogensen

Formand, forældrerepræsentant

M: 22 62 42 54

Helle Mandahl

Næstformand, forældrerepræsentant

M: 26 66 52 50

Karin Hytteballe Clausen

Forældrerepræsentant

M: 30 36 75 46

Kamilla Hviid Struve

Forældrerepræsentant

M: 50 77 10 64

Dorthe Berg Buciek

Suppleant for næstformand, forældrerepræsentant

M: 29 48 70 19

Marianne Nielsen

Suppleant for Karin Clausen, forældrerepræsentant

M: 61 46 15 53

Peder Linneberg

Suppleant for Kamilla Struve, forældrerepræsentant

M: 40 45 05 66

Peter Sandholdt

Byrådsrepræsentant

M: 27 90 04 21

Marion Petersen

Byrådsrepræsentant

Tlf. 74 48 70 74

Suppleant: Christel Leiendecker (S)

Kathrin Schroeder

Medarbejderrepræsentant og TR

Tlf. 20 58 08 63

Peter Deichgräber

Medarbejderrepræsentant og faggruppeformand

M: 51 32 91 24

Sofus Tao Pedersen

Elevrepræsentant

Joel Herskind

Elevrepræsentant

Joshua Roager

Elevrepræsentant, suppleant

Allan Ørslev

Musikskoleleder

alrs@sonderborg.dk 

M: 21 57 49 87

Tina Regelsen

Souschef, referent

treg@sonderborg.dk

M: 27 90 50 20

Bestyrelsen består af 12 medlemmer

  •  4 forældrerepræsentanter
  •  2 elevrepræsentanter
  •  2 medarbejderrepræsentanter
  •  2 repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen
  •  Musikskolens ledelse (2 personer)

Forældre- og elevrepræsentanter vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen afholder mindst fire møder om året - flere hvis der er behov.

Bestyrelsen har efter kommunalbestyrelsens beslutning ansvar for musikskolens virksomhed og arbejder sammen med ledelse og undervisere for målsætningen om det bedst mulige musikskoletilbud og gode relationer til myndigheder og andre samarbejdspartnere.

Bestyrelsen indstiller musikskolens budget og det reviderede regnskab til kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men giver indblik i arbejdet i en meget dynamisk musikskole som ved målrettet indsats har opnået resultater af stor positiv værdi for elever, forældre og skole- og kulturlivet i Sønderborg. Musikskolens ledelse og administration er til rådighed for bestyrelsen, sådan at ingen bestyrelsesmedlemmer er belastet af administrative pligter som sekretær, kasserer eller lignende.

I øvrigt henvises til Musikskolens vedtægter.

Tilbud lige nu: 5 prøvegange for 250 kr.

Tilmeld dig her

Har du lyst til at synge, danse, lave kunst eller spille et instrument? Få en gratis prøvegang eller vælg 5 gange for 250 kr. Tilmeld dig og så kontakter vi dig, så snart der er plads!