Skip to the content

Corona og nedlukning

Til alle elever/forældre og brugere af musikskolen,

Musikskolen er lukket ned for fysisk undervisning pga. de landsdækkende coronarestriktioner. Det betyder du ikke kan mødes med din lærer, som du plejer - uanset om du modtager undervisning på Skovvej, Reimarskolen eller decentralt rundt omkring i kommunen, hvor du normalt plejer at modtage undervisning.

I stedet vil du blive tilbudt on-line undervisning. Desværre er der ikke alle aktiviteter der egner sig til on-line undervisning. Vi vil bestræbe os på at tilbyde så mange af jer som overhovedet muligt én eller anden form for on-line undervisning.

Du vil blive kontaktet af din lærer, med henblik på at aftale hvorledes du vil blive undervist de første uger efter nytår.

Deltagerbetaling under nedlukningsperioden

Da opkrævninger fra musikskolens udsendes via Sønderborg Kommunes opkrævningssystem og dermed følger Sønderborg Kommunes betalingsbetingelser – herunder også gebyr for overskridelse af betalingsfrist, beder vi jer fortsat betale fremsendte opkrævninger.

Ved sæsonafslutningen bliver der opgjort om der er balance mellem de lovede antal undervisningsgange og elevbetalingen. Er der opkrævet mere elevbetaling end vi har kunnet yde undervisning for, sker der sædvanligvis en tilbagebetaling efter gældende retningslinjer.

Tilbuddet om virtuel undervisning til den enkelte elev,  vil blive betragtet som afholdt undervisning, og tæller med i det samlede antal undervisningsgange.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskolen pr. mail musikskolen@sonderborg.dk eller pr. tlf. 88 72 42 28.

Tilbud lige nu: 5 prøvegange for 250 kr.

Tilmeld dig her

Har du lyst til at synge, danse, lave kunst eller spille et instrument? Få en gratis prøvegang eller vælg 5 gange for 250 kr. Tilmeld dig og så kontakter vi dig, så snart der er plads!