Den Kongelige Ballets Talenthold i Sønderborg

Sønderjyllands Danseakademis talenthold er for børn fra 2. - 7. klasse og er et tilbud til alle børn i Sønderjylland og Slesvig, uanset om de har prøvet at danse før eller ej.

"Blåstempel-konceptet" konceptet er et pionerprojekt, som Sønderjyllands Danseakademi og Den Kongelige Balletskole satte i gang i 2007. Det muliggør og autoriserer, at sønderjyske og slesviske ballettalenter kan plejes og udvikles lokalt, så de i hjemlige omgivelser trygt kan bevæge sig hen imod Den Kongelige Balletskole i København. Først når man bliver 12-13 år skal beslutningen om mulig flytning til hovedstaden træffes. Konceptet er efterfølgende blevet udvidet til at inkludere andre regionale balletskoler i landet.

Talenteleverne bliver trænet af tidligere kongelige balletdanserinde, Melissa Mathies, i klassisk ballet mindst tre gange om ugen hele året. Deres træning er baseret på Den Kongelige Balletskoles syllabus. Derudover bliver de undervist i musik- og ballethistorie samt ballettens sprog, og de deltager i studierejser til Det Kongelige Teater i København.

Undervisningen af talentholdet i Sønderborg bliver støttet af talentudvikler, Liselotte Sand, som har tilsynet for Den Kongelige Balletskole. Sidst i sæsonen bliver der trænet intensivt (i maj og juni) til forberedelse af eksamen, som skal bestås årligt, for at man kan bibeholde sin plads på talentholdet.

Sønderjyllands Danseakademi | Kirke Allé 9 | 6400 Sønderborg | T 8872 4228 | E musikskolen@sonderborg.dk